Касир

Касир на підприємстві, в установі, організації

 Касир (на підприємстві, в установі, організації)

Посада касира – одна із найпоширеніших. Вона є на більшості підприємств, організацій та установ. Касир здійснює прийом, облік, видачу та зберігання грошових коштів і цінних паперів, забезпечує їх збереження, оформляє документи та отримує грошові кошти в установах банку, веде касову книгу на основі прибуткових і витратних документів. Усі касові операції оформляються особливими первинними документами: прибутковими, видатковими касовими ордерами, платіжними відомостями, рахунками і т. д. У багатьох випадках обов’язки касира не обмежуються веденням касових готівкових операцій. Їм нерідко доручають передавати до банку або отримувати розрахунково-платіжні документи. Тому досвідченні касири добре знайомі з правилами ведення не тільки касових, а й банківських операцій, у тому числі з правилами оформлення безготівкових розрахунків. Працюють касири в різних за розміром організаціях, на підприємствах, в установах усіх форм власності. Навички спілкування з людьми, широкий кругозір, толерантність, знання права, економіки, бухгалтерського обліку, психології надають широкі можливості для професійного зростання та подальшої кар’єри. Після закінчення навчання слухач буде вміти: здійснювати операції, пов’язані з прийманням та видаванням готівкових грошових коштів через касу підприємства, зберігати всі прийняті цінності. Одержувати в установах банку готівку, робити записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом в день їх надходження або видавання. Перевіряти наявність і достовірність підпису головного бухгалтера, а на видаткових документах – дозвільного напису керівника або уповноважених ним осіб, наявність всіх інших реквізитів на прибуткових касових ордерах та видаткових документах, а також зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки, довідки та ін.). Повертати документи в бухгалтерію для відповідного оформлення у випадку недодержання хоча б однієї з перелічених вимог. Виписувати видатковий касовий ордер на фактично видану за платіжною відомістю суму, передавати його для реєстрації. Щоденно в кінці робочого дня виводити залишок грошових коштів у касі підприємства та передавати в бухгалтерію підприємства звіт касира (копію записів у касовій книзі) разом з прибутковими касовими ордерами і видатковими документами під підпис особи, яка здійснює контроль за веденням касових операцій. Виконувати інші обов’язки стосовно збереження в касі грошових документів, цінних паперів тощо.

Після закінчення навчання слухач буде знати: правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві, нормативно-правові акти щодо ведення касових операцій, обліку цінних паперів; правила експлуатації обчислювальної техніки

Рейтинг: 0/5 - 0 голосов
closeBtn

Замовте дзвінок:

ПОРТФОЛИО

Дизайн и вёрстка от Дарменко Андрея

Помощь при создании от Крохмалёва Даниила

Администратор сайта Крохмалёв Даниил