Агент з постачання

Фахівець з просування товарів

Агент з постачання

Агент з постачання  – це фахівець  який займається просуванням товарів  і послуг  на ринок, це спеціаліст, який не тільки постачає товари,  представляє фірму клієнтам, але й створює її імідж.

Специфіка професії агента полягає у тому, що вона охоплює широке коло обов’язків:  агента зі збуту та постачання  (забезпечує збут чи постачання товарів і послуг); торговельного агента експедитора (доставляє товар і продає його);  агента –«дизайнера» (доведення продукції до норм, що відповідають запитам потребам конкретного покупця); агента з постачання (збуту) товарів за телефоном (телефонування потенційному покупцю з метою продати товар (послугу), призначити зустріч); агента-консультанта (консультації зі збуту страхових полісів систем центрального опалення, меблів тощо)

Робота агента з постачання – важлива для виробника, оскільки через нього товар продається в торгову точку і потім – споживачеві. Правильно побудована робота агентів з постачання дозволяє якісно управляти товаропотоком, боротися з конкурентами, збільшувати обсяг продажу.

Агент з постачання повинен чітко знати асортимент, з яким працює торгова точка, товари, які мають найбільший попит серед покупців, уміти правильно розрахувати потрібну кількість товару, яку потрібно поставити в торгову точку, щоб не було надлишку між наступним відвідуванням і попереднім постачанням, але і не було нестачі товару, бо, якщо недостатньо товару хоч би на день, то втрачає на цьому як дистриб’ютор так і виробник. Через відсутність товару кінцевий споживач почне купувати продукцію конкурента, і не факт, що після того, як потрібний товар з’явиться в торгівельній точці, споживач знову почне купувати товар потрібного виробника.

Як і у будь-якої професії, у роботі агента з постачання є свої достоїнства і недоліки. Для того, щоб добре заробляти, агент повинен уміти донести інформацію до потенційного клієнта, бути комунікабельним. Особливо удачливі агенти з постачання згодом, як правило, створюють власні торговельні компанії.

Після закінчення навчання слухач буде вміти: Одержувати за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя тощо); налагоджувати дружні стосунки з покупцями; проводити аналіз конкуренції; вести автоматизацію обліку товарно-грошових операцій з використанням сучасних комп`ютерних технологій. Оформляти документацію на одержані і відправлені вантажі, замовляти контейнери і транспорт для їх перевезення. Виконувати позапланову закупівлю матеріалів. Відправляти товарно-матеріальні цінності за адресою підприємства або супроводжувати вантажі під час їх перевезення, забезпечувати їх зберігання, своєчасну доставку. Перевіряти стан вантажу, вживати заходів щодо заміни матеріальних цінностей у разі виявлення зовнішнього браку. Визначати режим перевезення вантажів, які швидко псуються, та небезпечних вантажів. Стежити за відповідністю тари вантажам, які перевозяться, розташуванням вантажів під час транспортування. Контролювати дотримання вимог охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Брати участь у реалізації заходів щодо підвищення економічної ефективності використання матеріальних ресурсів шляхом зниження витрат, пов’язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням.

Після закінчення навчання слухач буде знати: основи організації матеріально-технічного постачання і вантажно-розвантажувальних робіт; правила і порядок приймання і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів на одержані і відправлені вантажі; номенклатуру і норми витрат сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх зберігання і транспортування, основи  організації  праці, прийоми проведення маркетингу ринку товарів;  правила ведення переговорів з постачальниками та партнерами; знати етикет ділових відносин.

Рейтинг: 0/5 - 0 голосов
closeBtn

Замовте дзвінок:

ПОРТФОЛИО

Дизайн и вёрстка от Дарменко Андрея

Помощь при создании от Крохмалёва Даниила

Администратор сайта Крохмалёв Даниил